လမ်းကြောင်းသစ်

၄ ႏွစ္မွာ တစ္ႀကိမ္သာ ရိုခြင့္ရွိသူမ်ား

ေယာက္်ားေလးမ်ား မဖတ္ရ

ႏွစ္တစ္ႏွစ္ရဲ႕ February လမွာ ရက္ေပါင္း ၂၉ ရက္ေန႔အထိရွိတဲ့ ႏွစ္ကို Leap Year လို႔ေျပာၾကပါတယ္။

Leap Year ဟာ သာမာန္ႏွစ္ေတြထက္ထူျခားတာ ျဖစ္ေပမဲ့ ပိုၿပီးထူးျခားတဲ့ဟာေလးလည္းရွိပါေသးတယ္။ 

သာမာန္ဆိုရင္ ေယာက္်ားေလးေတြကပဲ မိန္းကေလးေတြကို လက္ထပ္ခြင့္ေတာင္းၾကပါတယ္။ဒါေပမဲ့ February လ ၂၉ ရက္ေန႔မွာ ထူးျခားတဲ့အရာေလးတစ္ခုကေတာ့ မိန္းကေလးတိုင္း ကိုယ့္ခ်စ္သူကို လက္ထပ္ေတာင္းခြင့္ရွိပါတယ္။

ဒီအေၾကာင္းကို Movie ရိုက္ထားတဲ့ “ Leap Year “ ကားေလးလည္းရွိပါေသးတယ္။ 

ဒါ့ေၾကာင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၉ ရက္ေန႔မွာ ကိုယ့္ခ်စ္သူကို လက္ထပ္ခြင့္ေတာင္းမယ့္ မိန္းကေလးေတြမ်ားရွိၾကလား။

မိန္းကေလးေတြေရာ လက္ထပ္ခြင့္ေတာင္းလို႔ရတဲ့ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၉ မွာ တကယ္လက္ထပ္ခြင့္ေတာင္းၾကမလား။

About the author

Hsu Labb Wai

Hsu Labb Wai

yathar, Marketing Dep. / Digital Marketing Executive.
2018 February တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ Yathar Launching မွာကတညး္က charter member တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ စတင္ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။
Digital Marketing ကို အထူးျပဳထားေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ media အတြက္ Restuarant မ်ားစီသို႔သြားၿပီး review ေရးရန္ interview မ်ားလည္း ျပဳလုပ္ပါသည္။ သူမသည္ သူမရဲ႕ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို အစားအစားျခင္း၊ သီခ်င္းညည္းတြားျခင္းမ်ားႏွင့္ ကုန္ဆံုးတတ္ပါေသးတယ္။