လမ်းကြောင်းသစ်

၄ ႏွစ္မွာ တစ္ႀကိမ္သာ ရိုခြင့္ရွိသူမ်ား

ေယာက္်ားေလးမ်ား မဖတ္ရ

ႏွစ္တစ္ႏွစ္ရဲ႕ February လမွာ ရက္ေပါင္း ၂၉ ရက္ေန႔အထိရွိတဲ့ ႏွစ္ကို Leap Year လို႔ေျပာၾကပါတယ္။

Leap Year ဟာ သာမာန္ႏွစ္ေတြထက္ထူျခားတာ ျဖစ္ေပမဲ့ ပိုၿပီးထူးျခားတဲ့ဟာေလးလည္းရွိပါေသးတယ္။ 

သာမာန္ဆိုရင္ ေယာက္်ားေလးေတြကပဲ မိန္းကေလးေတြကို လက္ထပ္ခြင့္ေတာင္းၾကပါတယ္။ဒါေပမဲ့ February လ ၂၉ ရက္ေန႔မွာ ထူးျခားတဲ့အရာေလးတစ္ခုကေတာ့ မိန္းကေလးတိုင္း ကိုယ့္ခ်စ္သူကို လက္ထပ္ေတာင္းခြင့္ရွိပါတယ္။

ဒီအေၾကာင္းကို Movie ရိုက္ထားတဲ့ “ Leap Year “ ကားေလးလည္းရွိပါေသးတယ္။ 

ဒါ့ေၾကာင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၉ ရက္ေန႔မွာ ကိုယ့္ခ်စ္သူကို လက္ထပ္ခြင့္ေတာင္းမယ့္ မိန္းကေလးေတြမ်ားရွိၾကလား။

မိန္းကေလးေတြေရာ လက္ထပ္ခြင့္ေတာင္းလို႔ရတဲ့ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၉ မွာ တကယ္လက္ထပ္ခြင့္ေတာင္းၾကမလား။