ကျန်းမာ & အလှအပ

တစ္ေန႔လံုးမွာ ဒီေရ ၄ ခြက္ေတာ့ ေသာက္ေပးပါ

ေရအသက္တစ္မနက္ဆိုသလိုပဲ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ေရကို ေသာက္သံုးေပးသင့္ပါတယ္။ေရေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္မွာ ေျပာင္းလဲမႈေတြလည္း အမ်ားႀကီးျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါတယ္။ေရေသာက္တဲ့ အခ်ိန္ေတြအမ်ားႀကီးထဲကမွ ဒီေရ ၄ ခြက္ကုိေတာ့ တစ္ေန႔လံုးမွာ မျဖစ္မေနေသာက္ေပးပါ။

အစားမစားခင္ ေရ ၁ ခြက္ေသာက္ေပးပါ
အစားမစားခင္ ေရ ၁ ခြက္ ေသာက္ေပးတာက အစာေျခစနစ္ကို မ်ားစြာ ေကာင္းမြန္လာေစႏိုင္ပါတယ္။

အစားစားၿပီး ၁ နာရီၾကာမွ ေရ ၁ ခြက္ေသာက္ေပးပါ
ေရကို အစားစားေနစဥ္ လံုးဝ မေသာက္သံုးသင့္ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ အစားမစားခင္နဲ႔ အစားစားၿပီး ၁ နာရီၾကာမွ ေရကိုေသာက္ေပးတာက အစာေျခစနစ္နဲ႔ က်န္းမာေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။

ေရမခ်ိဳးခင္ ေရ ၁ ခြက္ေသာက္ေပးပါ
ေရမခ်ိဳးခင္ ေရ ၁ ခြက္ေသာက္ေပးတာကို Blood Pressure က်ေစတာကို ကူညီေပးပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေရမခ်ိဳးခင္ ေရ ၁ ခြက္ကို မျဖစ္မေနေသာက္ေပးပါ။

အိပ္ရာမဝင္ခင္ ေရ ၁ ခြက္ ေသာက္ေပးပါ
Heart Attack ကို မျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ သဘာဝနည္းေလးကေတာ့ အိပ္ရာမဝင္ခင္ ေရေသာက္ေပးတာပါပဲ။အိပ္ရာမဝင္ခင္ ေရေသာက္ေပးတာကလည္း က်န္းမာေရးကို အေထာက္အကူျပဳေစတာေၾကာင့္ ေန႔တုိင္းေသာက္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

တစ္ေန႔မွာ ပံုမွန္ ေရ ၂ လီတာ ေသာက္သင့္တယ္ဆိုေပမဲ့ ဒီေရ ၄ ခြက္ကိုေတာ့ မျဖစ္မေနေသာက္ေပးျခင္းျဖင့္လည္း က်န္းမာေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

About the author

Hsu Labb Wai

Hsu Labb Wai

yathar, Marketing Dep. / Digital Marketing Executive.
2018 February တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ Yathar Launching မွာကတညး္က charter member တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ စတင္ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။
Digital Marketing ကို အထူးျပဳထားေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ media အတြက္ Restuarant မ်ားစီသို႔သြားၿပီး review ေရးရန္ interview မ်ားလည္း ျပဳလုပ္ပါသည္။ သူမသည္ သူမရဲ႕ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို အစားအစားျခင္း၊ သီခ်င္းညည္းတြားျခင္းမ်ားႏွင့္ ကုန္ဆံုးတတ္ပါေသးတယ္။