ကျန်းမာ & အလှအပ

တစ္ေန႔လံုးမွာ ဒီေရ ၄ ခြက္ေတာ့ ေသာက္ေပးပါ

ေရအသက္တစ္မနက္ဆိုသလိုပဲ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ေရကို ေသာက္သံုးေပးသင့္ပါတယ္။ေရေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္မွာ ေျပာင္းလဲမႈေတြလည္း အမ်ားႀကီးျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါတယ္။ေရေသာက္တဲ့ အခ်ိန္ေတြအမ်ားႀကီးထဲကမွ ဒီေရ ၄ ခြက္ကုိေတာ့ တစ္ေန႔လံုးမွာ မျဖစ္မေနေသာက္ေပးပါ။

အစားမစားခင္ ေရ ၁ ခြက္ေသာက္ေပးပါ
အစားမစားခင္ ေရ ၁ ခြက္ ေသာက္ေပးတာက အစာေျခစနစ္ကို မ်ားစြာ ေကာင္းမြန္လာေစႏိုင္ပါတယ္။

အစားစားၿပီး ၁ နာရီၾကာမွ ေရ ၁ ခြက္ေသာက္ေပးပါ
ေရကို အစားစားေနစဥ္ လံုးဝ မေသာက္သံုးသင့္ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ အစားမစားခင္နဲ႔ အစားစားၿပီး ၁ နာရီၾကာမွ ေရကိုေသာက္ေပးတာက အစာေျခစနစ္နဲ႔ က်န္းမာေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။

ေရမခ်ိဳးခင္ ေရ ၁ ခြက္ေသာက္ေပးပါ
ေရမခ်ိဳးခင္ ေရ ၁ ခြက္ေသာက္ေပးတာကို Blood Pressure က်ေစတာကို ကူညီေပးပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေရမခ်ိဳးခင္ ေရ ၁ ခြက္ကို မျဖစ္မေနေသာက္ေပးပါ။

အိပ္ရာမဝင္ခင္ ေရ ၁ ခြက္ ေသာက္ေပးပါ
Heart Attack ကို မျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ သဘာဝနည္းေလးကေတာ့ အိပ္ရာမဝင္ခင္ ေရေသာက္ေပးတာပါပဲ။အိပ္ရာမဝင္ခင္ ေရေသာက္ေပးတာကလည္း က်န္းမာေရးကို အေထာက္အကူျပဳေစတာေၾကာင့္ ေန႔တုိင္းေသာက္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

တစ္ေန႔မွာ ပံုမွန္ ေရ ၂ လီတာ ေသာက္သင့္တယ္ဆိုေပမဲ့ ဒီေရ ၄ ခြက္ကိုေတာ့ မျဖစ္မေနေသာက္ေပးျခင္းျဖင့္လည္း က်န္းမာေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။