လမ်းကြောင်းသစ်

ေန႔ နဲ႔ ည ရဲ႕ အေရာင္ ေတြ ႏွင့္ ေန႔ည လြဲ ခ်င္း အေၾကာင္းမ်ား

ဒီ တစ္ပတ္ မွာေတာ့ အလင္းေတြ ရဲ႕ အေရာင္ ေတြ နဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ေပၚ ဘယ္လို သက္ေရာက္မွဳ ေတြ ရွိ ႏိုင္လည္း ဆိုတာ ေျပာျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အလင္း တိုင္းရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ မွဳ က မတူပါဘူး ။ အခ်ိဳ႕ေသာ အလင္းေရာင္ ေတြ က ေႏြးေထြးေစတဲ့ ခံစားခ်က္ နဲ႔ ႏိုးၾကားမွဳကို ေပးႏိုင္ျပီးေတာ့ အခ်ိဳ႕ေသာ အလင္းေရာင္ေတြဟာ ေအးစက္ေသာ ခံစားခ်က္ နဲ႔ ထိုင္းမွိဳင္း မွဳ ကို ေပးစြမ္း ၾကတယ္။

ေနေရာင္ ျခည္ မွဳ အမ်ားဆံုးပါ၀င္ တဲ႔ အျပာေရာင္ဟာ အလင္းလိွဳင္းတို အေန နဲ႔ အျခားအေရာင္ေတြ နွင့္ အတူ ကမာၻေျမေပၚသို႕ မနက္ ခင္းတိုင္း က် ေရာက္လာ ပါတယ္။ ထို အလင္းေရာင္ကို စတင္ ထိေတြ႕ မွ သာ လူ တစ္ေယာက္၏ ႏိုးၾကားလာေသာ ေဟာ္မုန္း နွင့္ ည အခ်ိန္ မွာ က်ဆင္းေနတဲ႔ ေသြးဖိအား ကို တျဖည္းျဖည္းျပန္ ျမင့္တင္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ဖက္ မွာလည္း ည အခ်ိန္ မွာ ေနေရာင္ ကဲ႔သို႕ Blue Ray ထြက္ေသာ အလင္းေရာင္ မ်ား ထိေတြ႕ ပါကလည္း ခႏၶာကိုယ္ ရဲ႕ ျဖစ္စဥ္မ်ားက ေန႔ ဘက္ ဟု မွတ္ယူပီး အိပ္စက္ျခင္းျဖစ္စဥ္ေတြကို အေႏွာက္ အယွက္ ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္ေနာ္။

Blue Light က ညကို ဘယ္က လာသလဲ လို႔ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ အသံုးျပဳေနတဲ့ Telephone , Tablet and

Computer ေတြ ကေနလာ တဲ့ အလင္းေရာင္ ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိေတြ႕တာၾကာလာတာ နဲ႔ အမွ် မ်က္စိေၾကာင္ျခင္း ၊ မ်က္ရည္ပူက်ျခင္း ၊ အိပ္ရခက္ခဲ ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါတယ္။

အျခားေသာ အေရာင္မ်ား ျဖစ္သည့္ အ၀ါ ေရာင္ ၊ အနီေရာင္ မ်ားတြင္ ထိုကဲ့သို ျဖစ္ႏိုင္ေခ် အလြန္ နည္းပါးသည္ ။ ထို အလင္းအေရာင္ မ်ားကို ညအိပ္မီး ႏွင့္ ဖေယာင္းတိုင္မ်ားတြင္ ေတြ ရသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ အနွစ္ ၂၀ ခန္႔က သိပၸံပညာ ရွင္ မ်ား က အေျခခံ အက်ဆံုး Eye’s Retina ၏ Circadian System ကို ေန႔ အခ်ိန္ တြင္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ က်သည္။  ထိုအခ်ိန္ တြင္ Blue Light အမ်ားဆံုးျဖစ္ျပီး ထို အလင္းေရာင္ေမွး မွိန္ သြားခ်ိန္တြင္ ခႏၶာကိုယ္က Nighttime Mode ကို စတင္ လိုက္သည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၏ Circadian System ကို အေကာင္းမြန္ ဆံုး ျဖစ္ေစ လိုပါက မနက္ကို ေနေရာင္ ျခည္ မျဖစ္မေန ထိ ေပးရပါမယ္ ။ ညကို Dim Light (သို႔ မဟုတ္ ) အေမွာင္ထဲ တြင္ အိပ္စက္ရပါမယ္။ အိပ္ရာ၀င္ခါနီးတြင္ Blue Light ျဖစ္ေစ ေသာ အရာ မ်ား အသံုးျပဳျခင္းကို ေလ်ာ့ ခ် ရပါမယ္။

ထိုအရာေတြ ကို ျပဳလုပ္ေပးျခင္း ျဖစ္ အိပ္မေပ်ာ္သည္ ျပႆနာ ႏွင့္ အျခားေသာ ေရာဂါ လကၡာ မ်ားကို ေလ်ာ့ နည္းသြားေစသည္။

Yathar Application Download Link
Discount coupon အသံုးျပဳနည္း
Booking ျပဳလုပ္နည္း