လမ်းကြောင်းသစ်

ဝိတ္က်ေစမယ့္ ေရေသာက္နည္း

ေရေသာက္တယ္ဆိုတာ ေကာင္းေပမဲ့ ေရေသာက္ပံုေသာက္နည္း ေျပာင္းလိုက္တာနဲ႔ ဝိတ္က်ေစႏိုင္တဲ့အခ်က္ကို သိထားရင္ေတာ့ ဝိတ္ခ်တဲ့ေနရာမွာ ပိုၿပီးထိေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။

၁ Quantity ေရကို ပမာဏဘယ္ေလာက္ေသာက္မလဲဆိုတာက အေရးႀကီးပါတယ္။ ပံုမွန္ဆိုရင္ေတာ့ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္က တစ္ေန႔မွာ ေရ ၃.၁ လီတာ ေသာက္သင့္ၿပီးေတာ့ မိန္းမတစ္ေယာက္က တစ္ေန႔မွာ ၂.၇ လီတာေသာက္သံုးေပးသင့္ပါတယ္။

ဒီေရ ပမာဏမ်ိဳးေသာက္သံုးတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေလ့က်င့္ခန္းေတြလည္းလုပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ တစ္ေန႔ကို ေရအနည္းဆံုး ဘယ္ေလာက္ေသာက္ရမလဲဆိုတာက သင့္ရဲ႕ weight ကို 0.03 နဲ႔ေျမွာက္ၿပီး ရလာတဲ့ အေျဖအတုိင္း ေရကိုေသာက္သံုးေပးသင့္ပါတယ္။ Tips အေနနဲ႔ ဘယ္ေနရာသြားသြား ေရဗူးကို သယ္သြားပါ။

၂ Fractionate the amount of water သင္က ေန႔ဘက္ထက္ ညဘက္မွာပိုၿပီး ေရေသာက္မ်ားတယ္ဆိုရင္ ဒီလို ညဘက္မွ ေရမ်ားမ်ားေသာက္ျဖစ္တာကို ရပ္သင့္ပါတယ္။ ေန႔ဘက္မွာ အလုပ္မ်ားလို႔ ေရမေသာက္မိဘူးဆိုတာ နားလည္ေပမဲ့ ညဘက္မွာ ေရမ်ားမ်ားေသာက္တာကို ေလွ်ာ့ေပးၿပီး ေန႔ဘက္မွာပဲ ေရကိုမ်ားမ်ားေသာက္ေပးပါ။

Tips အေနနဲ႔ မနက္အိပ္ရာႏိုးတိုင္း ေရ 150 ml ေသာက္ေပးပါ။

About the author

Lin Win Maw

yathar, Marketing Dep. / Digital Marketing Executive.
2017 မွ စ Content Writer အျဖစ္ စတင္ခဲ့ ပီး . FOOD Blogger, Travel Blogger ျဖစ္ရန္ အိမ္မက္ ရွိသည့္ ျဂိဳလ္သား. လက္ရွိ Yathar ၏ Content Writer အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ေနပါသည္၊ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္!