လမ်းကြောင်းသစ်

အလင္း နဲ႔ အေမွာင္ အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

လူအမ်ားလက္ရွိ ခံစားေန ရတဲ့ အိမ္မေပ်ာ္ျခင္းဆိုေသာ ျဖစ္ရပ္ သည္ ကပ္ေရာဂါ သဖြယ္ ကမာၻတခုလံုး ကို တိုက္စားေနပါတယ္ လို႔ ေျပာရင္ လက္ခံခ်င္မွ လက္ခံ က်လိမ့္မယ္။

အေၾကာင္းအရင္းကလည္း အလင္း နဲ႔ အေမွာင္ ေၾကာင့္လို႔ ေျပာရင္ ယုတၱိမရွိ၀ူးလို႔ ေ၀ဖန္ၾက ဦးမွာ ပဲ။

အလင္း နဲ႔ အေမွာင္ က ကမာၻမွာ အခ်ိဳးက် လည္ပတ္ ေနတာကို Circadian Rhythm လို႔ ေခၚ ၾကတယ္။

Circadian Rhythm အေၾကာင္းကို ေနာက္ တပတ္မွာ အက်ယ္တ၀င့္ ထပ္မံ ရွင္းလင္းေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လူတစ္ေယာက္က ေန၏ အလင္းေရာင္သာ မက ၊ ည ရဲ႕ အေမွာင္ထု ကိုလည္း လိုအပ္တယ္ဆိုတာ ေမ့ေလ်ာ့ေနခဲ့ ၾကတာ ၾကာပါပီ။

အေမွာင္ ထု ရဲ႕ လိုအပ္မွဳ ေၾကာင့္ အိပ္ေရးမ၀ ျခင္း ၊ အစာမေၾက ျခင္း ျဖစ္ရပ္ ေသးေသး ေလး အစျပဳျပီးေတာ့

ကင္ဆာေရာဂါ ႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မူမမွန္ျခင္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

ကိုယ္ခႏၶာရဲ႕ ဇီ၀ကမၼျဖစ္စဥ္ ျဖစ္စဥ္ အရ ေန႔အလင္း ပိုင္းအခ်ိန္ မွာ ႏိုးထ ျခင္း ၊ ဆာေလာင္ျခင္း ၊ ခႏၶာကိုယ္ အပူခ်ိန္ ႏွင့္ ေသြးဖိအား ျမင့္တက္ျခင္းျဖစ္စဥ္ မ်ား သည္ အလင္းေရာင္ႏွင့္ ထိေတြ႕ခ်ိန္ တြင္ျဖစ္ေပၚလာၾကသည္။

ည အေမွာင္ စ၀င္လာပီဆိုတာ နဲ႔ ေသြးဖိအား ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္ က်ဆင္းၿပီး ဆာေလာင္မွဳ ေလ်ာ့နည္းလာသည္။ ဟိုမုန္း တခ်ိဳ႕ လည္း စတင္ ႏိုးၾကားျခင္းျဖစ္ေပၚလာသည္။

ဒီအရာကို ၾကည့္ျခင္းျဖစ္ အလင္း ႏွင့္ အေမွာင္ ၏ အခ်ိဳးက် လည္ပတ္ေနမွဳကို ေတြ ရမည္။

အလင္းထဲ တြင္ 24 နာရီ ေနထားေသာ သူ သည္ အေမွာင္ထဲ အေရာက္ တြင္ ရုတ္တရက္ ေသြးဖိအား က်ဆင္းသြားျခင္း ၊ ႏွလံုး ခုန္ႏွဳန္း က်ဆင္းမွဳ ျမန္ဆန္ျခင္းေၾကာင့္ သတိလစ္ျခင္း၊ ထိတ္လန္႔ျခင္း ျဖစ္စဥ္ကို ေသြးေလေျခာက္ျခားျခင္းဟုေခၚသည္။

အေမွာင္ထဲ တြင္ 24 နာရီထား ၿပီး ရုတ္တရက္ အလင္းျပ ၾကည့္ေသာ အခါ ႏွလံုးခုန္ႏွဳန္း ႏွင့္ ေသြးဖိအား ရုတ္တရက္ ျမင့္ တက္ လာပီး ႏွလံုးေဖာက္ျခင္း ၊ ေသြးေၾကာျပတ္ျခင္း ၊ မ်က္စိ ခဏတာ ကြယ္သြား ျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္သည္။

အေမွာင္ကို စတင္ ခံစားရပီ ဆိုရင္ Leptin ဟုေခၚေသာ ဟိုမုန္းက စတင္ ျမင့္တက္သြားပီး ဆာေလာင္မွဳကို ေလ်ာ့က်ေစတာမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚလာသည္။

Leptin ဟိုမုန္းသည္ လူတို႔၏ ဆင့္ကဲ ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္ျပီး လူလုပ္ မီးမ်ား မတီတြင္ ႏိုင္ေသးေသာ ကာလတြင္ ည အေမွာင္ စတင္ခ်ိန္တြင္ လူမ်ားကို ဆာေလာင္မွဳ ေလ်ာ့ ေစျခင္းျဖစ္ အေမွာင္ ထဲ တြင္ျဖစ္ေပၚ လာႏိုင္ေသာ ဆာေလာင္မွဳ နွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ျပႆနာကို ေလ်ာ့နည္းေစျခင္း မ်ိဳးျဖစ္သည္။

Leptin ဟိုမုန္းေၾကာင့္ မနက္အလင္းစထြက္ လာခိ်န္တြင္ ဆာေလာင္ေသာအခါ ပထမဆံုးေသာ စားေသာက္ျခင္း ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ညဖက္ အလင္းေရာင္နွင့္ ထိေတြ႕မွဳ မ်ားေလ ညအခါ ဗိုက္ဆာဖို႕ ရာခိုင္ႏွဳန္း မ်ားေလ ျဖစ္သည္။

ေကာက္ခ်က္တခု အရ

အလင္း ေရာင္ ႏွင့္ မ်ားမ်ား ထိေတြ႕ေလ ဗိုက္ဆာေလ ျဖစ္မွာပါ။

ေနာက္တခု က ေတာ့ အလင္း ႏွင့္ အေမွာင္ ၏ လည္ပတ္ေန ျခင္းကို ” The Clock Genes ” ဟုလည္း ေခၚၾကသည္။ အလင္း ႏွင့္ အေမွာင္ မညီမွ် ျခင္းေၾကာင့္ တခိ်ဳ႕ ေသာ ျဖစ္ရပ္ မ်ားတြင္ ကိုယ္ခႏၶာ ဖြံျဖိဳးမွဳ ေႏွးေကြး ျခင္း ၊ ဟိုမုန္း ေျပာင္းလဲ ျခင္း ႏွင့္ DNA ထိခိုက္ေစေသာ Radiation ျပႆနာမ်ား ကိုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္။

ေနာက္ အပတ္ မွာ ေတာ့ အလင္း ရဲ႕ အေရာင္ ေတြ က လူ ခႏၶာကိုယ္ ေပၚ ဘယ္လို သက္ေရာက္ လဲ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း  ကို ေျပာျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

About the author

Lin Win Maw

yathar, Marketing Dep. / Digital Marketing Executive.
2017 မွ စ Content Writer အျဖစ္ စတင္ခဲ့ ပီး . FOOD Blogger, Travel Blogger ျဖစ္ရန္ အိမ္မက္ ရွိသည့္ ျဂိဳလ္သား. လက္ရွိ Yathar ၏ Content Writer အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ေနပါသည္၊ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္!