လမ်းကြောင်းသစ်

“အနီရင့္ရင့္ Wine တို႔ ရဲ႕ အဓိပၸာယ္”

Red Wine ကို စပ်စ္သီး အနီေရာင္ျဖစ္ျပဳလုပ္ထားျပီးေတာ့ Red & Black Colour ေဖာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Red Wine သည္ ပိုမိုျပင္းရွတဲ့ အရသာ ကိုခံစားရျပီးေတာ့ Steak ၊ ပါစတာ အစရွိတဲ့ ဥေရာပ အစားအစာေတြ နဲ႔ လိုက္ဖက္ပါတယ္ ။ Alcohol ပါ၀င္မွဳ ရွိေသာ ကေစာ္ေဖာက္ျခင္း နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳထားသည္။

Red Wine ကို ျပဳလုပ္ရာတြင္ လက္ျဖစ္ခူးေသာ စပ်စ္ အသီးကို အသံုးျပဳျပီး ၀ိုက္ခ်က္ေလ့ရွိသည္။ လက္ျဖစ္ခူးေသာ အသီးဆိုရာတြင္ အနာအဆာကင္းေသာ စပ်စ္သီး ႏွင့္ အျခား စပ်စ္အညာမ်ား မပါရန္ အတြက္ျဖစ္သည္။ အနီေရာင္ ႏွင့္ အနက္ေရာင္ ရွိေသာ စပ်စ္သီးမ်ားကို သာအသံုးျပဳ ျပီး Red Wine ကို ခ်က္လုပ္ၾကသည္။

Alcohol ပါ၀င္ေစေသာ ကေစာ္ေဖာက္ျခင္းနည္းပညာကို အသံုးျပဳျပီး ႏွစ္အၾကာၾကီး သစ္သားစည္ထဲ ပိတ္ေလွာင္ထားရေသာ ၀ိုင္အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။

Red Wine အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ထင္ရွားတဲ့ ၀ိုင္မ်ားကိုေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

(၁) Bardeaux

(၂) Chianti

(၃) Rioja

(၄) Syrah

(၅) Primitivo

(၆) Beaujolais

About the author

Lin Win Maw

yathar, Marketing Dep. / Digital Marketing Executive.
2017 မွ စ Content Writer အျဖစ္ စတင္ခဲ့ ပီး . FOOD Blogger, Travel Blogger ျဖစ္ရန္ အိမ္မက္ ရွိသည့္ ျဂိဳလ္သား. လက္ရွိ Yathar ၏ Content Writer အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ေနပါသည္၊ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္!