ကျန်းမာ & အလှအပ

ျဖည့္စြက္ ပရိုတင္းမေသာက္ ပဲ ကိတ္ႏိုင္ေစဖို႔ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား

ခႏၶာကိုယ္ အေလးခ်ိန္ တက္လိုသလား ? ၊ ၾကြက္သားအျပည့္ နဲ႔ ကိုယ္ခႏၶာကို Smart ျဖစ္ေစခ်င္လား ?

အဲဒီလို ျဖစ္လာဖို႔ ပရိုတိန္း ျဖည့္စြက္ေဆး ေတြ ေသာက္ဖို႔လိုလား ?

သင္၏ပ႐ိုတိန္းလိုအပ္ခ်က္ပမာဏ ကို တြက္ခ်က္ထားဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္ ။

 ကိုလံဘီယာက်န္းမာေရးကေဖာ္ျပရာတြင္ အသက္လတ္ပိုင္းလူတစ္ ဦး သည္ ပရိုတင္း ၀.၈ ဂရမ္လိုအပ္ တဲ့ အတြက္

ဥပမာအားျဖင့္ ၈၀ ကီလိုဂရမ္ (သို႔) ၁၇၅ ေပါင္ရွိေသာလူတစ္ ဦး သည္ ၊ ေန႔စဥ္ ၆၄ ဂရမ္ပ႐ိုတင္း စားသံုးေပးရန္ လိုအပ္တယ္ ။

အပိုေဆာင္းပ႐ိုတိန္းကိုခႏၶာကိုယ္ကဖယ္ရွားပစ္မွာမဟုတ္ေသာ္လည္း ၾကြက္သားဖြံ႕ျဖိဳးမွဳအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္မွာလည္း မဟုတ္ပါဘူး ။

ပ႐ိုတင္းကို အခြံမာသီးမ်ား၊ ပဲမ်ား၊ ငါးမ်ား၊ ၾကက္မ်ား ႏွင့္ ႏို႔ႏွင့္ ႏို႔ထြက္ပစၥည္း မ်ားမွ အမ်ားဆံုးရရွိႏိုင္ပါတယ္ ။

အစားအေသာက္ ကိုခ်င့္ခ်ိန္ စားသံုးေပးပါ ။

အဆီ မ်ားေသာ အစားအေသာက္ ေတြ ကို အထူးေရွာင္က်ဥ္ပါ ။

ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ႏွင့္ ပဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို စားေပးပါ ။

ကိုယ္ ျပဳလုပ္မည့္ Work Out ကို အျပည့္အ၀ ယံုၾကည္ပါ ။

ေလ့က်င့္ခ်ိန္ မွာ မခိုမကပ္ ပဲ အျပည့္ေဆာ့ ဖို႔ မပ်င္းပါနဲ႔ ။

အနားယူခ်ိန္မွာ အျပည့္အ၀ အနားယူ ပါ။

ပံုမွန္ ေဆာ့ ေနၾက Work Out ကို သာ ျပဳလုပ္ပါ ။

ျပင္းထန္ေသာ Work Out မ်ားသည္ ၾကြက္သား ေအာက္မွ အရြတ္ အေၾကာမ်ားကို ထိခိုက္ပ်က္စီး ေစႏိုင္သည္ ကို သတိျပဳပါ ။

ထို႔အျပင္ ပံုမွန္ Work Out  မျပဳလုပ္ပါကလည္း ၾကြက္သား ေလ်ာ့တြဲျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္သည္ ။

ၾကြက္သား ဆက္လက္ဖြံ႕ျဖိဳး ေနဖို႔ အတြက္ဆိုရင္ အသံုးျပဳေနေသာ ၀ိတ္တံုး အေလးခ်ိန္ကို တိုးျမင့္တတ္ရန္လိုအပ္ ပါသည္ ။

Dumbbell twists ကို ေပါင္ ၂၀ အေလးျဖင့္ ၁၂ ၾကိမ္ အနည္းဆံုးျပဳလုပ္ ႏိုင္ရင္လွ်င္

အၾကိမ္ေရတိုးျမင့္ျခင္း (သို႕) ၀ိတ္တံုးကို ေပါင္ ၂၅ ျဖစ္ ဆက္လက္တိုးျမင့္ လုပ္ေဆာင္ၾကည့္ျခင္းမ်ိဳး ျပဳလုပ္ၾကည့္ပါ ။

ယခုကဲ့ သို႔ အားစိုက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ ၾကြက္သား ကို မထိခိုက္ေစပဲ ၊ ကိုယ္ခႏၶာ အေလးခ်ိန္ အျပင္ ၾကြက္သားပါ တိုးပြားေစႏိုင္မည္ျဖစ္ပါတယ္ ။