လမ်းကြောင်းသစ်

ကမာၻ႕ရာဇ၀င္ တြင္ ရက္စက္သူမ်ား

. Attila

Attila ဟာ Hunnic Empire ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ သူမေသဆံုးမွီ AD 453 အထိ ၾကီးစိုးခဲ့သည္။

သူ႔ရဲ႕ အာဏာစက္ဟာ ဂ်ာမနီ Ural ျမစ္မွ အစ ျပဳပီး Danube ျမစ္ Baltic ပင္လယ္ အထိ စိုးမိုးထားသည္။

အေနာက္ဥေရာပ တခြင္တြင္ ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္မွဳ မ်ား ႏွင့္ အဓမၼျပဳက်င့္ မွဳ မ်ားစြာ က်ဴးလြန္ခဲ့ ျခင္းေၾကာင့္ နာမည္ဆိုးနွင့္ ေက်ာ္ၾကားသည္။ AD 441 တြင္ ပါရွန္းတို႕ ေရာမ ကို က်ဴးေက်ာ္စစ္ ျပဳခဲ့ရာ အေရးနိမ့္ခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ Attila ဟာ အေနာက္ ေရာမ အင္ပါယာကို က်ဴးေက်ာ္ရန္ျပင္ဆင္ေလသည္။

ၾသစေၾတီးယား ႏွင့္ ဂ်ာမနီ ကို ျဖတ္ပီး စီးဆင္းေသာ Rhine ျမစ္တေလ်ာက္ Gaul ျမိဳ႕အထိ လူသတ္ ဓားျပတိုက္ခ်င္း ၊ က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္ျခင္း စေသာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ မွဳမ်ားကို ျဖစ္ေစခဲ့သူျဖစ္သည္။

Attila ဟာ သူရဲ႕ မဂၤလာဦး ညမွာ ပဲ ေသြးအိုင္ထဲ လဲဲပီး ေသဆံုးေနတာကို ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။

Maximilien Robespierre

Maximilien Robespierre သည္ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရး၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ပီး ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရ၏ အဓိက အေရးပါေသာ လူျဖစ္သည္။ ၁၀ လ ၾကာေတာ္လွန္ေရး သည္ လူေပါင္း ၁၉၀၀ ေသဆံုးခဲ့သည္။ ထိုသူမ်ားတြင္ ၈ % မင္းမ်ိဳးႏြယ္ ၊ ၆% ေသာ ဓမၼဆရာမ်ား ၊ ၁၄ % ေသာ လူလတ္တန္းစားမ်ား ၊ ၇၀ % ေသာ အလုပ္သမားမ်ား ပါ၀င္သည္။

Ayatollah Khomeini

Ayatollah Khomeini သည္ ၁၉၇၉ မွ ၁၉၈၉ အထိ အီရန္၏ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခဲ့သည္။ အစြန္းေရာက္ အစၥလာမ္မစ္ လံွဳေဆာ္သူျဖစ္ရာ ၁၉၈၈ တြင္ Forough-e Javidan အားဆန္႔က်င္သည့္ ဆႏၵျပမွဳ အပီးတြင္ အီရန္ နိုင္ငံေရးလွဳပ္ရွားသူ ၃၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ကြပ္မ်က္ခံခဲ့၇သည္။ Khomeini သည္ အသက္ ၈၆ နွစ္တြင္ ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။

Idi Amin

ယူကန္ဒါ သမၼတ Idi Amin သည္ ၁၉၇၁ တြင္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမွဳျဖစ္ Milton Obote ကို ျဖဳတ္ခ်ခဲ့သည္။

သူ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳတြင္ လူအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ား၊ နိုင္ငံေရးဖိနွိပ္မွဳမ်ား ၊ တရားေရးျပင္ပ သတ္ျဖတ္မွဳ မ်ား ၊ အင္ဒီးယန္း လူမ်ိဳးစု ကို နယ္နွင္ဒဏ္ေပးျခင္းမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရ ၏ ၾကမ္းၾကဳပ္မွဳ ေအာက္တြင္ ေသဆံုးသူ အေရအတြက္ ခန္႔မွန္းေျခ ၈၀,၀၀၀ အထိရွိနိုင္သည္။ ယူကန္ဒါ နိုင္ငံသားမဟုတ္ေသာ အျခား နိုင္ငံသားမ်ားကို အလုပ္မွထုတ္ပယ္ပီး ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ စစ္အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်နိုင္ခဲ့ ေသာ္လည္း ယူကန္ဒါ နိုင္ငံအတြက္ သူ႕၏လုပ္ရပ္ သည္ လိုအပ္မွဳ ရွိေသာေၾကာင့္ လုပ္ခဲ့ရသည္ဟုဆိုကာ ေနာင္တ ရျခင္းတစြန္းတစ မရွိခဲ့ပါ။

Leopold 2

ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ဘုရင္ Leopold ၂ သည္ ၁၈၆၅ မွ ၁၉၉၉ အထိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ အစိုးရ၏ အေထာက္အပ့ံ ျဖစ္ အာဖရိက အလယ္ပိုင္း ကြန္ဂို ေဒသ ရွိ ရာဘာ ႏွင့္ ဆင္စြယ္ ထုတ္ယူေရးပတြက္ ပုဂၢလိက စီမံကိန္းတခု တြင္

အလုပ္သမား အဓမၼေစခိုင္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ကြန္ဂိုလူမ်ိဳး ၃ သန္းခန္႔ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။

Pol Vzoom

Pol Vzoom သည္ ၁၉၇၆ တြင္ ကေမာၻဒီယား ကြန္ယူနစ္ ၀န္ၾကီးျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေနထိုင္သူ အားလံုးနီးပါးကို ေက်းလက္သို႔ အတင္းအၾကပ္ေစလြတ္ကာ အဓမၼေစခိုင္းျခင္း ၊ က်န္းမာေရး ခ်ိဳတဲ့ ျခင္း ၊ ကြပ္မက္ျခင္း မ်ား ေၾကာင့္ ကေမာၻဒီယား လူဦးေရ ၂ သန္း ခန္႔ (လူဦးေရ ၏ သံုးပံုတပံု ခန္႔) ေသဆံုးခဲ့သည္။ Khmer Rouge သည္ Killing Fields ဟုလူ သိမ်ားသည္။ လူမ်ားကို အစံုလိုက္ အပံုလိုက္ ကြပ္မ်က္ကာ ျမဳပ္နွံခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

Vlad The Impaler 02

ရိဳေမးနီးယား မွ Vlad သည္ 1448 မွ 1476 တြင္ သံုးၾကိမ္တိုင္ အုပ္စိုးခဲ့သည္။ ရက္စက္ေသာ ကြပ္မ်က္မွဳ ေပါင္းမ်ားစြာကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပီး ဥပမာ လူကို ေလးဖက္ေလးလံ ျမင္းျဖစ္ဆြဲ သတ္ျခင္း ၊ ေျခလက္ အဂၤါမ်ား ျဖတ္ေတာက္ျခင္း ၊ တို႕ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ရက္စက္မွဳ အေပါင္း သရဖူေဆာင္းေသာ မင္းတပါးျဖစ္သည္။

ရု႐ွား ႏိုင္ငံ ကို အုပ္စိုးခဲ့ေသာ အီဗန္သည္လည္း 

ရက္စက္ေသာ အီဗန္ဟု နာမည္ဆိုးႏွင့္ေက်ာ္ၾကားေသာရု႐ွားမင္းဆက္၏  မဟာမင္းသားႀကီး ျဖစ္သည္။ စစ္သံု႔ပန္းမ်ားစြာ ႏွင့္ အတင္းအၾကပ္စုေဆာင္းထားေသာ စစ္အင္အားမ်ားေၾကာင့္ တေန႔လ်င္ လူ ၅၀၀ နီးပါ ေသဆံုးခဲ့သည္.ဘုရင္ႏွင့္ ပဋိပကၡ ႀကီးစြာျဖစ္ခဲ့ ပီး ဘုရင့္ တပ္မေတာ္ မွ ႐ိုက္ႏွက္မႈျဖစ္ ေသဆံုးခဲ့သည္

နာမည္ဆိုးနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားေသာ အေဒါ့ဖ္ဟစ္တလာသည္ ၁၉၃၄ တြင္ ‘fuhrer’ ဟုေခၚေသာ အဆံုး စီရင္ခ်င္းျဖစ္ သတ္ေသခဲ့သည္ ၊ ဂ်ဴး လူမ်ိဳး တုန္း သတ္ျဖတ္ျခင္း ၏ အခရာျဖစ္ေသာ ဟစ္တလာ သည္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ကုိ အဓမၼဖမ္းဆီး ခိုင္းေစျခင္း ၊ စစ္ဘက္ႏွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ စမ္းသပ္မႈမ်ားတြင္ အသံုးျပဳခ်င္းေၾကာင့္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆံုးခဲ့ရစည္ ။

စတာလင္သည္ ၁၉၂၂ မွ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္အထိဆိုဗီယက္ယူနီယံဗဟိုေကာ္မတီ၏ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမႉးျဖစ္သည္။ စတာလင္၏ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္တြင္ယူကရိန္းသည္အငတ္ေဘး (Holodomor) ကိုခံစားခဲ့ရသည္ စတာလင္အစိုးရ၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ေသဆုံးမႈအေရအတြက္၏ခန႔္မွန္းခ်က္သည္ ၂.၅ သန္းမွ ၁၀ သန္းအထိရွိသည္။ အငတ္ေဘးသည္ႏိုင္ငံေရးႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ရန္သူဟုယူဆသူမည္သူမဆိုအားဆိုဗီယက္ယူနီယံအတြင္း၌အစာေခါင္းပါးေသာအခါငတ္မြတ္ေဘးသည္အမိန႔္ေပးခဲ့သည္။ စုစုေပါင္းခန႔္မွန္းေျခအားျဖင့္ Stalins အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္အသတ္ခံရသူစုစုေပါင္းအေရအတြက္သည္ ၁၀ သန္းမွသန္း ၆၀ အထိရွိသည္။